English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Thông tin xuất hóa đơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Add: 854 QL 1K, Khu phố Châu Thới, F. Bình An, TX Dĩ An, T. Bình Dương

MST: 3700510650

Head office

630/1 Community 1, Chau Thoi hamlet, Binh An city, Di An district, Binh Duong province, Vietnam

Tel : (+84 6274) 3751501
Fax : (+84 274) 3751699
Hotline : +84 90 123 9500
Email : sales@vcom.com.vn

Rep. Office

Third floor, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam

Tel : (+84 8) 39326061
Fax : (+84 8) 39327686
Email : info@vcom.com.vn
Website : www.vcom.com.vn

Contact us

 HOTLINE  (+84) 0932630036

Exporting Department

Name : Mr Thuan
Mobile : (+84) 90 123 9 511
Phone : (+84 274 3751 501 Ext: 215
Fax : (+84 274) 3751 699
Email : vinhthuan@vcom.com.vn

Sales Division

Name : Mr Tình
Mobile : (+84) 90 123 9 500
Phone : (+84) 274 3751 501 
Fax : (+84 274) 3751 699
Email : pctinh@vcom.com.vn