English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Price List

Type File name File size Download

Bảng giá các sản phẩm CTY Vĩnh Khánh áp dụng 01/08/2018

1:/ Chính sách bán hàng. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

2:/ Bảng giá cáp và thiết bị mạng VCOM.  Vui lòng tải file đính kèm tại đây

4 KB (365)
pdf

Bảng Giá Ống Xoắn HDPE

77.8 KB (2818)
pdf

Electric Wire Price List

119.6 KB (2220)
pdf

HDPE Pipe Price List

268.6 KB (3975)