English (change) 
 
Wednesday, 29/01/2020 - GMT+7

Product » Copper Wire

Đồng Tráng Men

Đồng Tráng Men

Vĩnh Khánh cung cấp các loại dây đồng tráng men có đường kính 0.8mm, 1.0mm và 1.2mm dùng trong công nghiệp sản xuất và lắp ráp động cơ.