English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Product » Electric Wire

VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

PVC insulated wires are used for indoor electrical appliances.

VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

Dây bao gồm 1 sợi có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.