English (change) 
 
Wednesday, 20/10/2021 - GMT+7

Product » Plastic Pipe

Giá Đỡ Ống Vĩnh Khánh

Giá Đỡ Ống Vĩnh Khánh

Vĩnh Khánh chuyên cung cấp các loại giá đỡ ống (đệm ống) nhằm tiết giảm diện tích và tăng tính thẩm mỹ trong thi công hệ thống ống luồn.

Keo Dán Ống uPVC

Keo Dán Ống uPVC

Keo dán ống có độ bám dính >17 Bar. Được đóng gói trong tuýp 100gr và 500gr.

Solvent Cement for uPVC Pipe

Solvent Cement for uPVC Pipe

Lap Shear Strength >17 Bar. Packing: 100gr/tube or 500gr/can.