English (change) 
 
Tuesday, 14/07/2020 - GMT+7

Product » Communication Cable » Inside Cable

Telephone Cable VCOM 2Px0.5

Telephone Cable VCOM 2Px0.5

Vĩnh Khánh chuyên sản xuất các loại cáp điện thoại Cat 3, Cat 5. Tốc độ truyền dẫn cao, chống nhiễu

Inside Cable

Inside Cable

Cáp Inside sử dụng trong các building, thông thường từ 4 đến 50 đôi dây.