English (change) 
 
Tuesday, 14/07/2020 - GMT+7

Product » Communication Cable

Duct Cable

Code : 111
Standards : Download
Specifications : Download
Price : Call
 

Vĩnh Khánh chuyên cung cấp cáp thông tin cho ngành Bưu chính viễn thông từ năm 1997.

Các loại cáp đồng luồn cống từ 10 đến 600 đôi dây. Đường kính đồng 0.4mm hoặc 0.5mm.