English (change) 
 
Wednesday, 15/07/2020 - GMT+7

Product » Communication Cable » Copper Dropwire

Dropwire

Code : 113
Standards : Download
Specifications : Download
Price : Call
 

 

Dây thuê bao điện thoại do Vĩnh Khánh sản xuất đa dạng các loại quy cách theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách đóng gói: 300m hoặc 500m/cuộn.

Các quy cách dây thuê bao thông dụng:

1. Dây thuê bao (2x0.65)Cu/(1x1.2)St_PE

2. Dây thuê bao (2x0.65)Cu/(7x0.33)St_PVC

3. Dây thuê bao (2x0.5)Cu/(7x0.33)St_PVC

4. Dây thuê bao (2x7x0.18)Cu/(7x0.33)St_PVC

5. Dây thuê bao (2x9x0.18)Cu/(7x0.33)St_PVC

Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty.