English (change) 
 
Sunday, 07/03/2021 - GMT+7

shareholder

30/01/2021

Báo cáo quản trị công ty 2020

VKC gửi Qúy cổ đông Báo cáo quản trị công ty 2020. Tải file đính kèm tại đây


 
19/01/2021

Báo cáo tài chính Q4-2020

Báo cáo tài chính Q4-2020. Vui lòng tải file đính kèm


 
15/08/2020

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020

VKC gửi quý cổ đông báo cáo soát xét 6 tháng 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/07/2020

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

CTY CP cáp nhựa Vĩnh Khánh, gửi Quý cổ đông, Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây