English (change) 
 
Monday, 06/12/2021 - GMT+7

Annual Shareholders's Meeting

16/06/2020

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
26/05/2020

Tài liệu ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Gửi Qúy cổ đông tài liệu ĐHCĐ của VKC, tổ chức ngày 15/06/2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
21/05/2019

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019. Vui lòng tải file đính kèm