Tiếng Việt (change) 
 
Thứ tư, 20/10/2021 - GMT+7

Thành tựu đạt được

 

No.

Bằng khen/ Award

Cơ quan cấp/Awarded by

Năm/Year

1

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

ISO 9001:2008 Quality Management System Certificate

Quacert

2000

2

Top 60 Doanh nghiệp tiêu biểu 5 năm liền (1996 – 2001)

Top 60 of The Best Enterprise (1996 - 2001) Award

Liên Đoàn Công Nghiệp Nhựa các nước ASEAN

ASEAN Plastic Industry Union

2001

3

Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu

Top 50 of The Best Enterprise Award

Liên Đoàn Công Nghiệp Nhựa các nước ASEAN

ASEAN Plastic Industry Union

2002

4

Doanh Nghiệp Xuất Sắc 5 năm (1997 -2002)

The Best Enterprise (1997 - 2002) Award

Hiệp Hội Nhựa Việt Nam

VietnamPlastic Association

2002

5

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

High Quality Vietnamese Products Award

Báo Sài Gòn Tiếp Thị

SaigonMarketing Newspaper

2004

6

Cúp Vàng Vietbuild

Golden Cups of Vietbuild

Bộ Xây Dựng

Ministry of Construction

2003
- 2011

7

Thương hiệu Công nghiệp Quốc gia hàng đầu

The Top Vietnam Construction Industry Brand Award

Bộ Công Nghiệp

Ministry of Industry

2006

8

Cúp vàng thương hiệu Việt Nam

Golden Cup of Vietnam Brand

Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

VietnamScience and Technology Association

2006

9

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

VNR500 Certificate
One of 500 biggest company in Vietnam

VietnamReport and Vietnamnet

2007

2008

10

Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

VietnamFamous Brand

Bộ Công Thương

Ministry of Industry and Trade

2010