Tiếng Việt (change) 
 
Thứ bảy, 21/04/2018 - GMT+7

Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2013

Thứ sáu, 18/10/2013, 18:27 GMT+7

Hội Nghị người lao động Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh năm 2013 được tổ chức ngày 20/10/2013 tham dự Hội nghị có 66 đại biểu đại diện cho 172 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÁP - NHỰA  VĨNH KHÁNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình Dương, ngày 20  tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH NĂM 2013

 

Hội Nghị người lao động Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh năm 2013 được tổ chức ngày 20/10/2013 tham dự Hội nghị có 66 đại biểu đại diện cho 172 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội Nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua và quyết nghị:

1 – Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và 6 tháng đầu năm  cùng chỉ tiêu kế hoach năm 2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

 

2 – Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Công đoàn cơ sở về Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

 

3 – Thông qua Quy chế dân chủ và đối thoại định kỳ nơi làm việc

 

4 – Hội Nghị bầu đại diện người lao động làm Thành viên tham gia đối thoại định kỳ năm 2013- 2014 gồm 05 nhân sự có tên sau:

1. Ông Hồ Đắc Thi

2. Bà Quách Linh Chi

3. Ông Lê Tuấn Bình

4. Bà Bùi Thị Quyên

5. Ông Phan Văn Giản

 

5- Ngoài ra Hội Nghị còn nhất trí với BCH Công đoàn cơ sở về sự phát động phong trào lao động giỏi, tiết kiệm và hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch SXKD năm 2013.

Hội Nghị kêu gọi toàn thể công nhân lao động trong công ty hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thi đua lao động giỏi, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

Giao cho các phòng ban chức năng, BCH công đoàn Vĩnh Khánh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ và đối thoại định kỳ nơi làm việc trước khi công bố và tổ chức thực hiện.

 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH NĂM 2013


Người viết : admin