Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 02/06/2020 - GMT+7

Thông báo vv thay đổi bảng giá mới 2018

Thứ sáu, 03/08/2018, 11:20 GMT+7

Thông báo vv thay đổi bảng giá mới 2018. Áp dụng từ ngày 15/09/2018

1:/ Thông báo thay đổi bảng giá . Vui lòng tải file đính kèm tại đây

2:/ Bảng giá cáp và thiết bị mạng VCOM. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

Bảng giá ống nhựa PVC VINH KHANH. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

Bảng giá tấm Fomex VINH KHANH. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

Chi tiết bảng giá trong phần DOWNLOAD bảng giá http://vinhkhanh.com.vn/vn/download.html


Người viết : admin