Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 14/07/2020 - GMT+7

Sản phẩm » Dây Điện » Cáp Điện Lực Hạ Thế CV

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.67mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.60mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 1.5 (7/0.52)

Dây Điện VCOM CV 1.5 (7/0.52)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.52mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM CV 1.0 (7/0.42)

Dây Điện VCOM CV 1.0 (7/0.42)

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.42mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.