Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 14/07/2020 - GMT+7

Sản phẩm » Dây Điện » Dây Đôi Mềm

Dây Điện VCOM VCmd 2x 2.5 (2 x 50/0.25)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 2.5 (2 x 50/0.25)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 50 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.25 (2 x 40/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.25 (2 x 40/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.75 (2 x 24/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.75 (2 x 24/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.5 (2 x 16/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.5 (2 x 16/0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà.

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.4 (2/12x0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 2x0.4 (2/12x0.20)

Dây bao gồm 2 đôi dây có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà.