Tiếng Việt (change) 
 
Thứ năm, 02/04/2020 - GMT+7

Sản phẩm » Dây Điện » Dây Đơn Mềm

Dây Điện VCOM VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

Dây Điện VCOM VCm 1x2.5 (1x50/0.25)

Dây bao gồm 1 sợi có 50 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.5 (1x30/0.25)

Dây bao gồm 1 sợi có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.25 (1x40/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x1.0 (1x32/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x1.0 (1x32/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VVCOM VCm 1x0.75 (1x24/0.20)

Dây Điện VVCOM VCm 1x0.75 (1x24/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCm 1x0.5 (1 x 16/0.20)

Dây Điện VCOM VCm 1x0.5 (1 x 16/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Dây Điện VCOM VCmd 1x0.4 (1 x 12/0.20)

Dây Điện VCOM VCmd 1x0.4 (1 x 12/0.20)

Dây bao gồm 1 sợi có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.