Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 14/07/2020 - GMT+7

Tin cổ đông

29/06/2020

Ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020

VKC đã ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
22/06/2020

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
16/06/2020

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
13/06/2020

Tờ trình bổ sung chỉnh sửa điều lệ

Tờ trình bổ sung chỉnh sửa điều lệ. Tải file đính kèm tại đây


 
10/06/2020

Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH. Vui lòng tải file tại đây


 
08/06/2020

CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH- THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 21

CTY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH- THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 21. Vui lòng tải file đính kèm tại đây