Tiếng Việt (change) 
 
Thứ ba, 31/03/2020 - GMT+7

Tin cổ đông

21/01/2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý IV năm 2019. Vui lòng tải file tại đây


 
18/11/2019

Hoạt động chưa hiệu quả vì quy định áp trần lãi vay nên thoái vốn công ty cp lốp xe Vĩnh Khánh

Hoạt động chưa hiệu quả vì quy định áp trần lãi vay nên thoái vốn công ty cp lốp xe Vĩnh Khánh . Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
01/11/2019

Miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính

Miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
01/11/2019

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất VKC quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất VKC quý 3 năm 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây