Tiếng Việt (change) 
 
Thứ bảy, 05/12/2020 - GMT+7

Tin cổ đông

15/08/2020

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020

VKC gửi quý cổ đông báo cáo soát xét 6 tháng 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/07/2020

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

CTY CP cáp nhựa Vĩnh Khánh, gửi Quý cổ đông, Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
20/07/2020

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020

VKC gửi Qúi cổ đông. Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/06/2020

Ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020

VKC đã ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
22/06/2020

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Quyết định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Vui lòng tải file đính kèm tại đây