Tiếng Việt (change) 
 
Thứ sáu, 22/02/2019 - GMT+7

Tin cổ đông

22/02/2019

VKC CBTT bất thường thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang luu hành  

24H VKC CBTT bất thường thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang luu hành. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
19/01/2019

Baó cáo Q.4 năm 2018

CTY CP cáp nhựa Vĩnh Khánh mã CK: VKC . Thông báo báo BCTC quý 4 nĂM 2018. Vui lòng tải file đính kèm


 
18/01/2019

Thời gian giao dịch mua lại cổ phiếu tứ 01/02/2019 đến 21/02/2019

Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh mã CK: VKC. Thông báo về việc giao dịch mua lại cổ phiếu. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
12/01/2019

Nghị quyết HĐQT thay thế nghị quyết số 04/NQ/VCOM/HĐQT/19 ngày 08/01/2019

Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 04/NQ/VCOM/HĐQT/19 ngày 08/01/2019. File đính kèm tại đây


 
10/01/2019

Giao dịch 1 triệu cổ phiếu VKC

Công Ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh mã chứng khoán VKC. Thông báo về việc giao dịch mua 1.000.000 cố phiếu của công ty. Vui lòng tải file đính kèm


 
08/01/2019

Thay đổi nhân sự

Công ty cổ  phần cáp nhựa Vĩnh Khánh thông báo về việc thay đổi nhân sự. Bổ nhiệm giám đốc tài chính. Vui lòng tải file đính kèm