Tiếng Việt (change) 
 
Thứ bảy, 26/05/2018 - GMT+7

Tin cổ đông

22/05/2018

VV/ Ngày đăng ký cuối cùng tham gia đại hội cổ đông 2018 - VKC

Thông báo về việc  cổ đông  đăng ký cuối cùng tham gia đại hội cổ đông 2018 - VKC. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/06/2018. Vui lòng tải file đính kèm


 
03/04/2018

Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế tài chính

Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế tài chính


 
03/04/2018

Quyết định HĐQT về việc thành lập ban đầu tư

Quyết định HĐQT về việc thành lập ban đầu tư


 
03/04/2018

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


 
27/03/2018

Năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017