Tiếng Việt (change) 
 
Thứ tư, 17/10/2018 - GMT+7

Tin cổ đông

07/09/2018

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 20

 Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 20. Tải file đính kèm tại đây


 
01/09/2018

VKC thay đổi giấy phép kinh doanh lần 19

VKC thay đổi giấy phép kinh doanh lần 19. Tải file đính kèm tại đây


 
29/08/2018

Nghị quyết 224 HĐQT

Nghị quyết HĐQT thông qua về lô đất gắn liền tài sản... Vui lòng tải file đính kèm


 
15/08/2018

Báo cáo soát xet 2018

Báo cáo soát xet 2018


 
01/08/2018

Tài Liệu ĐHCĐ bất thường 2018

Tài Liệu ĐHCĐ bất thường 2018