Tiếng Việt (change) 
 
Thứ năm, 27/06/2019 - GMT+7

Tin cổ đông

21/05/2019

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019. Vui lòng tải file đính kèm


 
06/05/2019

Điều chỉnh BCTC quý 1 năm 2019

Điều chỉnh BCTC quý 1 năm 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
03/05/2019

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
04/04/2019

VV/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2019

VV/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ mã ck: VKC. Vui lòng tải file đính kèm tại đây