Tiếng Việt (change) 
 
Chủ nhật, 20/10/2019 - GMT+7

Tin cổ đông

15/08/2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng 2019 công ty mẹ

VKC gửi Qúy cổ đông! Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng 2019 công ty mẹ. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
15/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 6 tháng 2019

VKC gửi quý cổ đông! Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 6 tháng 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/07/2019

DANH SACH CẬP NHẬT TIN CỔ ĐÔNG LỚN

  DANH SACH CẬP NHẬT TIN CỔ ĐÔNG LỚN VKC THÁNG 7.  Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
24/07/2019

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào : 50.000 cổ phiếu

- Họ và tên cá nhân :   LÊ  MINH  CHI

- Quốc tịch :         Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng : Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ :

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người nội bộ đang nắm giữ : 1.000 cp


 
20/07/2019

BCTC công ty mẹ Q2.2019

BCTC công ty mẹ Q2.2019 của VKC. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
20/07/2019

BCTC hợp nhất Quí 2.2019

BCTC hợp nhất Quí 2.2019, VKC vui lòng tải file đính kèm tại đây