Tiếng Việt (change) 
 
Thứ bảy, 20/04/2019 - GMT+7

Tin cổ đông

19/04/2019

Báo cáo tài chính Q1 năm 2019

Báo cáo tài chính Q1 năm 2019. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
04/04/2019

VV/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2019

VV/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ mã ck: VKC. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
30/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CUẢ VKC 2018. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
02/03/2019

VKC Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

VKC Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng. VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY


 
25/02/2019

Nghị quyết thông qua việc góp vốn vào công ty con

Nghị quyết thông qua việc góp vốn vào công ty con. Vui lòng tải file đính kèm tại đây