Tiếng Việt (change) 
 
Chủ nhật, 23/01/2022 - GMT+7

LƯƠNG MINH TUẤN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ BÁN 500.000 CP

Thứ tư, 08/09/2021, 10:37 GMT+7

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/10/2021.


Người viết : admin