Tiếng Việt (change) 
 
Thứ hai, 10/05/2021 - GMT+7

Tin nổi bật

07/05/2021

Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/06/2021.


 
12/03/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020.Vui lòng tải file đính kèm tại đây

Công văn giải trình: Tải file đính kèm tại đây 


 
30/01/2021

Báo cáo quản trị công ty 2020

VKC gửi Qúy cổ đông Báo cáo quản trị công ty 2020. Tải file đính kèm tại đây


 
29/06/2020

Ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020

VKC đã ký kết hợp đồng báo cáo kiểm toán 2020. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
29/07/2019

DANH SACH CẬP NHẬT TIN CỔ ĐÔNG LỚN

  DANH SACH CẬP NHẬT TIN CỔ ĐÔNG LỚN VKC THÁNG 7.  Vui lòng tải file đính kèm tại đây